Dotazník

Dotazník pro diváky kina Jitřenka


Vážení diváci kina Jitřenka,

naše kino má za sebou díky pandemii dlouhou promítací pauzu. My se však již nyní těšíme na znovuobnovení jeho provozu, ke kterému snad dojde již během několika týdnů. A přestože musíme alespoň zpočátku počítat s některými z protipandemických opatření, věříme, že se na setkání v Jitřence těšíte stejně jako my. Abychom byli na uvedení kina do provozu včas připraveni a mohli jsme vám i nadále přinášet radost a potěšení z připravených programů, vytvořili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže zlepšit námi nabízené služby. Na konci minulého týdne byl zveřejněn na našich stránkách a je pro nás důležitým zdrojem informací o tom, jak např. vnímáte bezpečnost kina, jaké filmy máte rádi, jak se máme chovat v případě dětských projekcí nebo jak máme plánovat kampaně a věrnostní programy po znovuotevření kina. Zajímá nás také, jak vnímáte kvalitu služeb kavárny v kině, sortiment, zda jste spokojeni s možnostmi nákupu vstupenek a do jaké míry jste zaznamenali zlepšení kvality projekce a jakým způsobem bychom mohli pokračovat.
V dotazníku najdete tři typy otázek: Otázky označené kroužkem umožňují jen jednu odpověď, naproti tomu otázky označené čtverečkem umožňují více odpovědí. Klasická stupnice vám pak umožní stejnou škálu hodnocení jako ve škole.
Věnujte, prosím, dotazníku alespoň pár minut svého času a podělte se s námi o své priority a hodnocení. Děkujeme!

>