Bezpečně do kina


Co vás čeká při návštěvě kina?

1) Sál kina má plnou kapacitu, k dispozici je 118 míst

2) V prostoru kina naleznete dezinfekci na ruce, můžete ji dle libosti použít

3) Veškerý personál je pravidelně testovaný

4) Do sálu přivádíme čerstvý vzduch a nedochází k jeho cirkulaci

5) Prodej občerstvení není nijak omezenCo musíte splnit vy?


Při vstupu na filmové představení musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):

  • doložit certifikát o provedeném očkování
  • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
  • povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

 RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí
Z veřejného pojištění je možné uhradit měsíčně až 5 PCR testů

Výše uvedená opatření zakazující vstup do kina neočkovaným platí pouze pokud je v sále více jak 20 diváků