Filmový klub
Promítání filmu Dcera v rámci projektu Trojhlas
Česká republika, Česká verze
Délka: 35min
Premiéra: 5.2.2020

Tento koprodukční projekt je výsledkem spojení tří zajímavých
studentských filmů, které vznikly souběžně na třech českých
uměleckých školách – FAMU, UMPRUM a Západočeská univerzita
v Plzni.
Autory Trojhlasu spojuje nadšení pro loutkovou animaci a v každém snímku vyniká potřeba osobního autorského sdělení.
Trojice Betonová džungle – Marie Urbánková (UMPRUM) / Dcera
– Daria Kashcheeva (FAMU) / Noctuelle – Martin Pertlíček (ZČU)
se divákům již samostatně představila a nyní cestuje po světových filmových festivalech a sbírá první ocenění.
Projekt producentsky vedou čerstvé absolventky magisterského
studia oboru produkce pražské FAMU – Mária Moťovská a Zuzana
Roháčová. Iniciátorem a supervizorem projektu byl producent
Martin Vandas ze společnosti MAUR film, která se dlouhodobě
orientuje na vyhledávání a podporu animačních talentů.
„Celý projekt je pokusem spojit studenty různých škol, s různým
zázemím a alespoň trochu jim přiblížit profesionální podmínky
realizace i dalšího šíření. Navíc díky výstavě můžeme filmy šířit
do galerií a dalších prostor, než jsou kina“ vysvětlil Martin Vandas.
Loutková animace je divácky velmi poutavá a organizátoři se
rozhodli doplnit projekce i o interaktivní výstavy, kde bude mít
divák možnost jednak shlédnout pásmo, osobně se potkat s režiséry, ale i mít možnost nahlédnout do zákulisí výroby loutkového filmu, prohlédnout si samotné loutky, kostýmy, dekorace.
Trojhlas byl podpořen Státním fondem kinematografie.

Termíny promítání

18:3018
St 4.3.2020 18:30 40 Kč